Laust Nørgaard ApS

Laust Nørgaard ApS beskæftiger sig med husbådebygning, bådebygning, stage- og set-design samt interior design og husbygning. Bådebygger Laust Nørgaard udfører desuden syn- og skønsforretninger, samt vurdering af træskibe og skibe til ombygning til husbåde.

Husbåde

Se mere…

Design og produktion

Se mere…

Set- og Stage, installationer

Se mere…

Tilfaeldig overskrift

Se mere…