Torvestaderne

Torvestaderne ApS har som fokus at etablere flydende markedspladser. To projekter skal præsenteres her. Det ene er Københavns Fiskemarked det andet er Økologernes Flydende Marked.

Københavns Fiskemarked

Københavns havn er under forvandling og københavnernes bevidsthed om havnens mange kvaliteter er stærkt stigende. Forslaget om et flydende fiskemarked skal ses i dette lys og det er intensionen, at markedet bringer liv og aktiviteter til havnen.

Københavns Fiskemarked etableres på en 300 m2 stor flåde i Havnegade ud for nr. 23- 25, der udformes i et smukt transparent design, der passer ind i byrummet og danner en indbydende invitation til fiskestader og fiskebarer ved kaj og vand. Københavns Fiskemarked etableres for at markedsføre fisk på en ny måde. Der lægges vægt på det friske og det lokale med en diversitet af fisk fra Øresund og de nordiske have, Nordatlanten, Grønland og Færøerne, hvor mange arter ikke tidligere har fundet vej til de danske køkkener. Der lægges vægt på markedsføring af mange forskellige typer fisk for at præsentere nye produkter til nye menuer. Der etableres 8 fiskeboder, to fiskebarer og en vinbar. Planlagt åbning foråret 2017.

Se mere…

Økologernes Flydende Marked

Aktiviteter
Mange københavnere ønsker at leve sundt og miljørigtigt. Det flydende økologiske marked skal være stedet hvor københavnerne samlet kan handle et bredt spektrum af økologiske varer – grønt, kød, ost og mælkeprodukter, kolonialvarer og specialiteter, tøj etc. Der skal desuden være en café der serverer og præsenterer økologiske produkter. Det daglige marked tænkes varieret med særlige dags- og weekend markeder ligesom der er mulighed for mere sæsonbestemte aktiviteter som f.eks. et julemarked. Det flydende marked skal være et levende og spændende sted at komme, handle eller bare nyde bylivet i tæt kontakt med havnen.

Stedet
Børsgraven mellem Nationalbanken og Knippelsbro er i dag tom og stort set uden aktiviteter. Stedets bymæssige kvailteter er derfor oversete, men rummer et stort potentiale for at blive et bevidst sted i byen. Christian 4.’s bro, Børsgade og Børsbroen er, både med hensyn til gående, cyklende og bilister, nogle af de mest trafikerede veje gennem City. Det gør stedet attraktivt for et marked med hensyn til kundeunderlag,
parkeringsmuligheder og varetransport. Det bliver let og naturligt at slå et sving ind om markedet og gøre det daglige indkøb. Børsgraven er bred og giver mulighed for at det flydende marked placeres langs bolværket op mod Nationalbanken. Projektet er i myndighedsbehandling og afventer ændring i de nuværende fredningsbestemmelser.

Se mere…